Schultzův autogenní trénink

Tato relaxační metoda využívá některých prvků jógy a také poznatků získaných prováděním hypnózy. Jejím autorem je německý psychiatr a psychoterapeut Johannes Heinrich Schultz, který se stal světově proslulým právě díky vytvoření tohoto systému autohypnózy. Vymyslel ucelený systém cvičení, během nichž člověk dosáhne podobných fyziologických odezev, jaké by se u něj objevily při hypnóze.  

Základní kameny autogenního tréninku jsou dva: relaxace svalů a koncentrace na určitou myšlenku. Uvolněné svalstvo ovlivňuje i naše prožitky, čímž se nám toto uvolnění projeví ve zklidnění mysli. Dalším bodem je koncentrace na určitou představu, která může při relaxovaném stavu dále ovlivňovat tělesné i duševní pochody. Cvičení má dva stupně: nižší a vyšší. Nižší obsahuje šest cvičení – nácvik pocitu tíhy, pocitu tepla v končetinách, klidného dechu, pravidelného tepu srdce, tepla v břiše a chladu na čele. Vyšší stupeň je již složitější a je doporučováno, aby vás touto variantou autogenního tréninku prováděl odborník. 

Cvičení je dobré provádět vleže v klidné a dostatečně teplé místnosti. Než se přistoupí ke koncentraci na myšlenky navozující žádoucí stav, musí být celé tělo odpočaté a uvolněné. Poté co tohoto stavu dosáhneme, přistupuje se postupně k šesti bodům, během nichž si opakujeme konkrétní věty, které dopomáhají k vyvolání pocitů tepla, tíhy a chladu. Podrobnější návod na provádění relaxace je běžně dostupný v literatuře či na speciálně zaměřených webových stránkách. 

Autogenní trénink je tradiční relaxační technikou, která dokáže při pravidelném praktikování přispět k odstranění příznaků napětí a neklidu. Využívá i autosugestivních praktik, takže s jejich pomocí a zvolením správné formulky můžeme dosáhnout i postupného odstraňování nežádoucích návyků.  

-red-