Obejmout svůj stín

Pavel Hrdina je podnikatel a otec pěti dospělých dětí, který vybudoval úspěšnou firmu a objektivně dosáhl všeho, čeho si společnost cení. Už před časem však přišel na to, že cesta vzestupu je jen půlkou životního příběhu. Chce-li být muž šťastný, musí přijmout i svou slabost a nebát se být zranitelný. Jedině pak se nestydí plakat, umí se smát a dokáže hluboce milovat ženu.

Chceme-li mluvit o tématu silné „ženy hrdinky“ (jak se v tomto čísle časopisu pokoušíme), pojďme vzít do hry i muže, abychom rozehráli dynamiku vztahu obou polarit. Vy jste před dvaceti lety stál u zrodu neformálního společenství Chlapi.cz, v němž se scházejí muži, které nebaví žít na povrchu a vydávají se na vnitřní „cestu hrdiny“. Jak Chlapi vznikli?

Od devadesátých let jsem se já i moji přátelé v Praze účastnili takzvaných manželských setkání, v jejichž rámci se páry scházely, v kontrolovaném prostředí sdílely hluboké osobní příběhy, otevíraly citlivé otázky a pokoušely se uzdravit svůj vztah. Obnovit v něm jiskru a intimitu. Mně a několika mým kamarádům se ale zdálo, že důraz je kladen trochu víc na ženské aspekty prožívání, a tak jsme se rozhodli společně hledat, co to znamená být autentický muž, kdo jako muži jsme, jak mít chlapskou partu a dělat, co nás baví, ale i vzájemně sdílet svůj duchovní život a objevovat životní priority.  

V minulosti se muži řídili tím, co autor nazývá MUŽSKÝM KÓDEM – pevným souborem vodítek a norem, které vedly muže ke stoicismu, tichosti a síle. Změny mužské role v posledních desetiletích vyvíjejí na muže tlak, aby přestali své emoce skrývat.

Jak Chlapi fungují dnes?

Základem je rituál přechodu do zralé dospělosti MROP. Je to akce pro muže středního věku, kterou každý může absolvovat jen jednou. Muži, kteří touto zkušeností prošli, mají často zájem se dál setkávat v malých lokálních skupinách. V tuto chvíli se několik set mužů schází po celé České republice ve více než šedesáti samostatných uskupeních, která nikdo neřídí, ale která se vzájemně inspirují a podporují. Nemáme žádnou pevnou organizaci, jen malý tým, jenž poskytuje zázemí a pomáhá sdílet informace – například propojujeme nové zájemce s nejbližší lokální „buňkou“. Zástupci těchto regionálních skupin se vídají jednou do roka. 

Zmíněný rituál MROP se koná pravidelně jednou za rok v září a je pětidenní. Jeho autorem je františkánský kněz Richard Rohr, dnes téměř osmdesátiletý Američan, který se mužskému duchovnímu růstu a krizi mužství věnuje od mládí. V současné době je v Česku známý, ale na přelomu tisíciletí jsme jeho ideje objevovali poprvé a připadaly nám úžasné. Bylo to přesně to, co jsme hledali. Když se nám do rukou dostala kniha Divý muž, tehdy jen ve slovenštině, byli jsme u vytržení. Rohrovi jsme ihned napsali a tři z nás odjeli k němu na iniciaci do Nového Mexika. Následující rok jsme za Rohrem vyslali dalších pět mužů – a v září 2004 už jsme uspořádali první přechodový rituál v našem prostředí.

Placená zóna

Pavel Hrdina

Muž, křesťan, manžel, otec čtyř dcer a jednoho syna, děda sedmi vnoučat. Vystudoval fyziku, v devadesátých letech založil firmu, která se zabývá technologiemi pro speciální sportovní trávníky. V roce 2000 stál s partou kamarádů u zrodu mužského neformálního sdružení Chlapi a věnuje se mu dodnes. Je rovněž členem týmu Fortny – kláštera bosých karmelitánů v Praze na Hradčanech. Je spíš intuitivní než racionální a baví ho klást si otázky.