Před zákonem

V krátké povídce Franze Kafky stojí vrátný před zákonem a brání muži z venkova ve vstupu, ačkoli brána k zákonu je otevřená, jako ostatně vždy. Prostředky, jimiž vrátný vstupu brání, nejsou fyzického rázu – muž užívá psychického zastrašování: „Jestli tě to tolik láká, jen to zkus a přes můj zákaz vejdi. Pamatuj však: já jsem mocný. A to jsem jenom nejnižší vrátný. Ale od síni k síni stojí vrátní, jeden mocnější než druhý. Už pohled třetího nesnesu ani já.“

Placená zóna