Pomoc na cestě k uzdravení

Pochybnosti o smyslu žití asi občas napadají každého. A co když je ohroženo naše zdraví? Jak situace, které jsou s onemocněním spojené, prožíváme a jak můžeme krůček po krůčku postupovat k uzdravení?

Ztráta zdraví v podobě závažného onemocnění s dlouhodobou léčbou, ale i vleklých, chronických obtíží představuje na škále ztrát příliš výraznou pozici, než aby se nad ní dalo mávnout rukou. Nemoc s sebou přináší změnu kvality života a vysoké nároky v oblasti strategií zvládání zátěže. Jako bouře náhle láme silné vzrostlé stromy, může nemoc zahýbat dosavadním fungováním, žebříčkem hodnot a vztahy i stabilního jedince.

Proces nemoci, léčby a cesty k uzdravení je náročný. Každý, kdo jím prošel, má svůj jedinečný příběh. Avšak i na této cestě se dá najít něco, co většina lidí sdílí a hodnotí jako podpůrné.

Placená zóna