Jak pracovat s úzkostí

Úzkost je strach bez zjevné příčiny. Mívá doprovodné tělesné projevy jako bušení srdce, tlak na hrudi, pocení, studené ruce, zrychlené dýchání nebo pocity na omdlení. Někdy nás ochromí a není jednoduché ji odlišit od infarktu. Podívejme se na několik příkladů z praxe.

Úzkostné stavy mají své příčiny, ale nelze je snadno odhalit. Maskují se. Na první pohled se úzkost jeví jako strach z uzavřených prostor, z nemožnosti uniknout (například ve veřejných dopravních prostředcích), z velkého množství lidí či rozlehlého prostoru (v nákupních centrech) a podobně. To nám však neříká mnoho o tom, kde se úzkosti vzaly ani proč jimi dotyčný trpí.

Na vině může být narůstající tlak na efektivitu a neustálé přizpůsobování se stoupajícím nárokům společnosti, přehlcení podněty, informacemi, názory…, celkově neutěšená situace ve světě, ale i osobní historie jednotlivce a vztahová síť, v níž žije. 

Placená zóna