Síla zranitelnosti

Jak vyjadřovat vlastní pocity a potřeby, aniž bychom v druhém člověku vyprovokovali nutkání se bránit? Vhodný způsob mohou představovat takzvané já-výroky. Jsou dobrou asertivní technikou, pokud se chceme prosadit a zároveň si udržet harmonické vztahy.

Máte možnost volby

Lenka se na sociálních sítích vyslovuje tak, jako by chtěla dát najevo zhruba toto: „Jsem naštvaná, protože mě stát kvůli epidemii covidu-19 nutí nosit roušku, a autenticky svůj vztek vyjadřuji.“ Lenka jistě nerozhoduje o nařízeních nosit roušku. Ani se však nedá říct, že nutnou reakcí na tato nařízení je hněv. Někdo může reagovat s pokorou, rezignací, nadějí, že sníží šíření viru, odhodláním působit na změnu vládních pravidel a podobně. Nikdy nemáme situaci plně pod kontrolou, ale zároveň míváme jistou volbu, jak na věci reagovat – i kdyby se jednalo o volbu mezi vztekem a mírnou nevolí. Autenticita tedy neznamená, že máme jen jednu možnost reakce a že o této možnosti rozhodují vnější okolnosti.

Placená zóna