Hledání rovnováhy

Toužíme zažívat smysluplnost, úspěch a radost ve všech oblastech života: v práci, v rodině, s přáteli i ve vztahu k sobě samým. Občas se to nedaří a nás napadá, že s tím nejde nic udělat, že nemáme na výběr. Je to skutečně tak?

Nejen z firemního prostředí se v posledních letech ozývá hlasité volání po rovnováze mezi pracovním a osobním životem. Očekávání kultury a společnosti i bezmezný růst zakořeňují v našich životech natolik, že zapomínáme na to, co je pro nás stěžejní. 


Rovnováha neznamená padesát na padesát

Koncept work-life balance v současné době nahrazuje work-life integrace, tento nový trend preferuje osmdesát osm procent generace Y (mileniálů). O rovnováze v životě se začalo hovořit v sedmdesátých letech minulého století a z dnešního pohledu zažíváme, že se nejedná pouze o to, kolik času věnujeme práci a rodině, ale o to, nakolik naše práce určuje naši identitu. 

Když se tedy ptáme po významu rovnováhy, zjišťujeme, že se nejedná o rozdělení osobního a pracovního života přesně na dvě poloviny. Optimální je stav, kdy se nám daří zažívat každodenní smysluplné úspěchy a radosti ve všech oblastech: v práci, v rodině, s přáteli a ve vztahu k sobě samým. Zásadním faktorem při dosahování rovnováhy je zajistit, aby nás práce nepřetěžovala, aby našemu životu nedominovala a příliš nás nepoškozovala negativním stresem.  

Placená zóna