České školství se mění, a to i školství speciální. Nový školský zákon a nový vzdělávací systém by měl podpořit možnost integrace tělesně i duševně postižených mezi zdravé děti. Zákon a reálný život jsou ovšem dvě rozdílné věci.Postižené děti jsou stejně tvořivé a emočně založené jako děti zdravé. Pokud dostanou prostor a čas, dokážou druhé děti ve třídě svojí bezprostředností obohatit.

Placená zóna

Jakub HučínVojtěch Páv