Modely mentální retardace

Spolu s rozvojem integračního a inkluzivního úsilí a snahy o začlenění lidí s mentální retardací do běžné společnosti roste také nutnost hledání vhodných způsobů, jak k lidem s mentální retardací přistupovat.V současné době se můžeme setkat se třemi základními modely mentální retardace - modelem limitačním, modelem popisným a modelem ekologickým.

Placená zóna

Martin Lečbych