V minulém čísle u článku Joži Spurného ,Těžkooděnci proti tančícím dětem' byl nedopatřením uveden chybný seznam literatury. Správné znění:Atkinson, R. L. et al. (2003). Psychologie. Praha: Portál.Čermák, I. (1998). Lidská agrese a její souvislosti. Žďár na Sázavou: Fakta.Hill, G. (2004). Moderní psychologie. Praha: Portál.Spurný, J. (2004). Agresivní projevy hromadného chování v policejní praxi. Projekt vědecko výzkumného úkolu KSV PA ČR na léta 2004-2008. Praha : Policejní akademie.

Placená zóna