Nedirektivně vychovávané dítě dostává prostor, aby se svobodně rozvíjelo. Na druhé straně však s sebou volný styl výchovy přináší i problémy: slaběji zvnitřněné hranice, tendenci k nadměrné expanzivitě a konfliktu s autoritami.V pubertě se dítě mění: obvykle se již rodičům se vším nesvěřuje, má kamarády nebo sexuálního partnera, kterému dává víc než matce a otci.

Placená zóna

David Heider a Gabriela MikulkováIlustrační foto Petr Janžura