KOHO BYSTE CHTĚLI ZA SOUSEDY?

V letech 1999 a 2000 byl na území České republiky realizován výzkum postoje k menšinám. Respondentům byl předložen seznam skupin lidí a byli tázáni, koho by nechtěli mít za sousedy. V roce 1999 nechtělo mít za souseda HIVpozitivního člověka 21 % lidí (pro porovnání: nejneoblíbenější skupinou byli alkoholici, ty by za sousedy nechtělo 76 % respondentů). O rok později však projevilo nesouhlas s HIV pozitivními jako se sousedy již 47 % respondentů(první místo v neoblíbenosti zaujímali narkomané s 85 %). Netolerantnost respondentů tedy stoupla, i když je otázka, nakolik byly vzorky reprezentativní. V obou letech HIV pozitivní byli na žebříčku neoblíbenosti coby sousedé vpolovině čtrnáctipoložkového seznamu minorit.

Placená zóna

Katrňák a Rabušic