První rok zrakově postižených dětí

Zrakový handicap působí na vývoj dítěte jak primárně, tedy smyslovou deprivací, tak i sekundárně, změnou rodičovského chování. Rodiče takových dětí proto potřebují znalosti i podporu.

Placená zóna

Irena Jílková