Viníkem dopravních nehod je téměř vždy člověk, technika se na nich podílí pouze několika procenty. Existují řidiči, kteří jsou k nehodám náchylní?Reklamy na vozy často zdůrazňují jejich rychlost, a podporují tak rizikové chování řidičů.

Placená zóna

Iva Hanzlíková(c) fotomator, fotobanka.cz