Psychoanalytická terapie opozičního dítěte

Negativismus má ve vývoji dítěte své místo již nedlouho po narození. Pro rodiče je však zvládání vzdorujícího potomka často obtížné. Emoce, prožívané v interakci s nepodrobivým, svéhlavým a negativistickým dítětem, patří k těmnejhůře kontrolovatelným.Podle odborníků má projevování nesouhlasu na raný vývoj dítěte významnější vliv než prostý souhlas.

Placená zóna

Petr PötheMichal Lehocký