Odcizené děti

Porozvodová situace bývá často provázena popuzením a programováním dítěte jedním z rodičů proti rodiči druhému. To může vést až ke vzniku syndromu zavrženého rodiče. Jak se v takovýchto situacích chovat?

Placená zóna