Porodní bolest porodní radost

Bolest. Společná porodní zkušenost všech žen. Zároveň přirozená a pozitivní součást porodu. S bolestí, která porod provází, může rodička spolupracovat. Pomůže rodící ženě intuitivně nalézt nejvhodnější polohu, a díky tomu porod dobře postupuje. Žena ovšem musí mít možnost prožívat porod nerušeně a s úctou k jedinečnému okamžiku.

Placená zóna

Michaela Mrowetz