Prokletí hraniční poruchy

Já mám klienty s poruchou osobnosti svým způsobem rád. Pamatuji si na doporučení jednoho lékaře, který trochu v nadsázce říkal, že jsou dvě hlavní strategie, jak s těmito lidmi jednat – za prvé se jim pokud možno vyhnout, a když se to nepodaří, tak s nimi jednat zdvořile, asertivně a co nejrychleji od nich zmizet.

Placená zóna