Dítě by si mělo hrát

Hra je něco jiného než cílený rozvoj, trénink nebo nácvik, jemuž se dnes módně děti věnují v rámci různých kroužků. Předem určené hodiny tancování, malování, cvičení a dalších aktivit jsou vlastně povinnosti.

Placená zóna

Marek Šulc