Když se jídlo stane postrachem…

Poruchy příjmu potravy patří ke komplikovaným psychosomatickým onemocněním. Často souvisí s poruchami vztahu k sobě či ke svému tělu a s nepřijetím sebe sama. K nejzávažnějším patří mentální anorexie, úmyslné snižování váhy odmítáním potravy, a bulimie, typická přejídáním a následným zvracením.

Placená zóna

Lucie Hrdličková