Máme vědět, zda jsme byli chtěné dítě?

Terapie regrese do prenatálního vývoje nabízí odpově? na otázku, zda jsme byli chtěným či nechtěným dítětem. K čemu je taková informace pro náš současný život? „Devět měsíců jsme s matkou byli ve velmi těsném spojení. V tomto období jsme neuměli odlišit, co z toho, co prožíváme, je mámy a co je naše. Matčina radost, obavy, pocity nejistoty se zapsaly hluboko v nás a často přetrvávají dodnes. Jestliže matka prožívala nedůvěru či nechuť k partnerství, také my se v našem životě můžeme potýkat s obavami z partnerského života. Velmi jasně jsme v prenatálním období vnímali, zda nám naše matka věnuje pozornost, zda se na nás těší, nebo nás vnímá jako životní komplikaci. Možná jsme se v takovém případě ještě před narozením rozhodli, že se jí (a všem ostatním) budeme snažit zavděčit, abychom si zasloužili její lásku, a možná, že tento model používáme vůči všem našim životním partnerům.“ – Tak je na webových stránkách Prenatální regrese vysvětlována podstata terapeutické metody návratu do prenatálního vývoje. V terapii regrese do prenatálního období života se pacient vrací na podnět emoce do situace od početí do narození. Při tomto postupu spolu s terapeutem hledá a vizualizuje vznik příčiny, která má za následek současné problémy a potíže. Jejich vědomým zpracováním se má vyrovnat s minulými negativními zkušenostmi.

Placená zóna

Lucie Hrdličková