Jsou čeští řidiči normální?

Jiří Lupoměstský píše ve svém příspěvku „Jak (ne)vychovat ohleduplného řidiče?“ v minulém čísle Psychologie dnes o tom, že většina řidičů jsou normální, slušní a vyrovnaní, svéprávní lidé. Vyslovuje obavy nad připravovanýmisankcemi vůči řidičům a vyjadřuje nespokojenost nad stavem komunikací. V něčem můžeme s autorem souhlasit, styl jízdy řady řidičů však normalitě neodpovídá. Přitom většina z nich má o svých řidičských dovednostech subjektivnělepší mínění, než je objektivní skutečnost. To tvrdíme jak na základě statistik dopravní nehodovosti, tak na základě zkušeností s posuzováním řízení méně zkušených řidičů i profesionálů. Je také známo, že u nás při řízenívozidel řidiči často nerespektují pravidla silničního provozu. Například nepřiměřená rychlost je, po nesprávném způsobu jízdy, druhou hlavní příčinou dopravních nehod na silnicích v Česku a první v počtu nehod na jednuusmrcenou osobu. Bohužel, v naší společnosti je často považováno za normální obcházení nebo nedodržování zákonů. A tento postoj vůči zákonům obecně se projevuje i v oblasti dopravy. Jednou z příčin rozdílů v řízení vozidel avzájemného (ne)respektování lidí a úrovně jejich vzájemné komunikace v Česku a v jiných vyspělých zemích je výrazné preferování individualismu, sebeprosazování a obecně nízká úroveň komunikačních dovedností a ochoty se domluvit.Nová opatření, která jsou zaváděna novelou zákona č. 361/2000 Sb., jejíž součástí je i bodový systém, jsou přirozenou obrannou reakcí společnosti a troufám si říci i valné části účastníků silničního provozu na vysokoudopravní nehodovost a počty úrazů na silnicích (ročně kolem 1300 usmrcených je skutečně hodně) a na styl jízdy některých řidičů, kterým nás ohrožují.Dopravní i městští policisté by se měli při kontrolách soustředit nejen na překračování rychlosti nebo špatné parkování, ale i na problematiku vyžadující nasazení jejich většího úsilí a případně i odborných znalostí - jako např.na nebezpečné předjíždění, dodržování bezpečného odstupu, na jízdu po kolejovém svršku tramvaje, předjíždění na křižovatce v odbočovacím pruhu, předjíždění tramvají zleva, na technický stav vozidel, přetěžování náprav atd. Měliby se více soustředit na takové přestupky, které výrazně ohrožují bezpečnost řidiče i ostatních účastníků silničního provozu. Jejich pozornost by se měla zaměřit zejména na nepřizpůsobivé řidiče, kteří nejsou ochotni neboschopni dodržovat pravidla silničního provozu. Jedno je však jisté - ten řidič, který má vozidlo po technické stránce v pořádku a bude dodržovat pravidla silničního provozu, nemusí mít žádné obavy.

Placená zóna

Jan Weinberger