Vědci poprvé formulovali tzv. skór rizika sloužící k předpovědi možného vzniku demence. Ve studii, která byla koncem července uveřejněna v časopise Lancet Neurology, jsou uvedeny nejvýznamnější faktory související s rizikemvzniku demence v pozdějším životě. Švédští autoři této studie připomínají, že obdobné skóry rizika byly již dříve stanoveny pro diabetes, kardiovaskulární i další nemoci, pro demenci však nikoli.Skór rizika se opírá o výzkum provedený v letech 1972-1987 na souboru 1409 osob středního věku, které byly dalšímu sledování podrobeny po dvaceti letech a byly u nich zjišťovány možné příznaky demence. Zjištěné hlavnírizikové faktory demence v podstatě odpovídají hlavním rizikovým faktorům souvisejícím s kardiovaskulárními poruchami: obezita, hypertenze a vysoká hladina cholesterolu v krvi. Přítomnost kteréhokoli z těchto faktorů zvyšujepravděpodobnost vzniku demence dvojnásobně. U lidí, kteří mají všechny tři rizikové faktory, je tedy pravděpodobnost rozvoje demence zvýšena šestinásobně oproti normě.Podle autorů studie je skór rizika poměrně spolehlivý - dokáže předvídat vznik demence v pozdějším životě se 70% spolehlivostí. Autoři upozorňují na skutečnost, že možnost vzniku demence souvisí také s dalšími faktory,které nemůžeme ovlivnit - např. genetická výbava či věk. Další faktory, jako například konzumace alkoholu, kouření či strava, nebyly v rámci studie zohledněny vůbec.

Placená zóna

-red-ilustrační foto SAMphoto.cz/© PurestockX