Nepodceňujme sociální klima ve třídách

Dítě stráví v prostředí školní třídy po dobu devíti let průměrně pět šest hodin denně. Pokud se tu dlouhodobě necítí dobře, nemůže se to na jeho psychickém a sociálním zrání nepromítnout. S problémy, které začaly ve škole, se vnejrůznějších podobách a situacích často potýká po celý dospělý život.Zmiňovaný dotazník s on-line vyhodnocováním výsledků přes internet můžete získat na www.diagnostikaskol.cz

Placená zóna

PAVLÍNA NĚMCOVÁfoto SAMphoto.cz/© PurestockX