Péče o vážně či chronicky nemocného člena rodiny patří k náročným životním situacím. Klade veliké nároky na fyzickou i psychickou odolnost a adaptabilitu pečujícího, a výrazně zasahuje do rodinných vztahů.I pečující potřebuje vyhledávat chvíle, které mu přinášejí radost.

Placená zóna

TEREZA SOUKUPOVÁIlustrační foto SAMphoto.cz/© PurestockX