Ad) Pomůže sportovní psycholog k vítězství? (PD 06/08)

V našem výzkumu jsme se zaměřili na psychologickou přípravu slovenských sportovních gymnastek. Vyhodnocení odpovědí anonymního standardizovaného dotazníku přineslo překvapivé poznatky. Výzkumný soubor tvořily gymnastky ve věku 18 - 27 let, které už ukončily sportovní kariéru. Všechny byly účastnicemi mistrovství Slovenska, mezinárodních soutěží, mistrovství Evropy, mistrovství světa a jedna z nich vybojovala místenku na OH Athény 2004. I když soutěžily v různých letech a v různých městech, všechny odpověděly, že psychologická příprava nebyla nikdy součástí jejich sportovní kariéry. Předstartovní stavy, kdy potřebovaly povzbudit, neřešily s kvalifikovaným psychologem, ale s podporou ostatních gymnastek v družstvu, případně s trenérem. Potěšitelné bylo vyjádření sportovních gymnastek k osobnosti trenéra či trenérky. Vycházely s nimi velmi dobře - respondentky neuvedly žádné negativní vlastnosti trenérů a trenérek, jako špatná komunikace, neodbornost, vulgarizmus, alkohol, velká kritičnost, fyzické tresty atd. Dále jsme zjišťovali, jestli trenér zvládal i roli psychologa. Všechny gymnastky odpověděly, že uměl povzbudit na tréninku i v soutěži, uvolnit napjatou atmosféru. Jenomže až 50 % gymnastek uvedlo, že je trenér neuměl k tréninku motivovat, ojedinělá byla odpověď, že trenér neuměl pochválit. Většina probandek považuje za optimální, když je trénuje muž i žena. Důvodem k ukončení sportovní kariéry, v průměru po 15 - 17 letech, byla v 62,5 % opakovaná zranění, dále neperspektivní sportovní růst, ojediněle ztráta vnitřní motivace. Sportovním gymnastkám však zcela chyběla podpora Slovenského gymnastického svazu, jehož funkcionáři by měli mimo jiné právě zabezpečovat kompletní regenerační i relaxační servis, pravidelnou práci se sportovním psychologem nevyjímaje.

Placená zóna

Elena Strešková