Budeme si všichni rovni?

Termín pozitivní diskriminace působí nevhodně, hovoříme tedy o pozitivní či afirmativní akci. Což je téma nadmíru aktuální, protože rok 2007 EU vyhlásila Evropským rokem rovných příležitostí pro všechny. Otázkou je, zda zvýhodňování menšiny k rovným příležitostem skutečně vede.

Placená zóna

Josef Smolík