Když tělo stůně za duši

Somatoformní poruchy:

Placená zóna

Miroslav Orel