Z léčebny do práce

Organizace Dobré místo, z.s., provedla anonymní internetové dotazníkové šetření mezi sto třiceti pacienty. Co zjistila? Šedesát procent respondentů se vyjádřilo, že jim lékaři vycházeli vstříc při hledání optimální medikace. Na druhou stranu to znamená, že 40 % respondentů nebylo spokojeno se způsobem hledání optimální medikace a 42 % má pocit, že jim léky nepomohly. Téměř pro polovinu oslovených byl negativní zkušeností pobyt v psychiatrické léčebně. Ve třetině případů uvedli, že personál nerespektoval jejich důstojnost a téměř polovině se zdálo, že na ně měl psychiatr málo času. Třetině lidí také chyběly informace o léčbě a o tom, kam se obrátit po odchodu z léčebny. Téměř 60 % dotazovaných uvedlo, že po propuknutí onemocnění přestali zvládat svou dosavadní práci a byli nuceni ze zaměstnání odejít. Propuštěna z práce krátce po ukončení své léčby v psychiatrické léčebně byla téměř pětina dotázaných. Nabídku zaměstnání, která by zohledňovala jejich pracovní potřeby a omezené možnosti, nenašlo přes čtyřicet procent respondentů. Polovina lidí uvedla, že i přes jejich specifi cké potřeby vztah fungoval, a to díky chápavému a tolerantnímu postoji partnera. Druhá polovina respondentů měla v partnerském vztahu potíže. Třetina z nich ani partnera neměla, u další třetiny se partner nebyl schopen vyrovnat se změnami, které psychické onemocnění přineslo. Pětina lidí uvedla, že setrvává ve vztahu jen proto, že se bojí, že pomoc a podporu jinde nenajde.

Kateřina Málková