Homosexualita z evolučního pohledu

Homosexuální chování, byť někdy jen náznakové, bylo popsáno u celé řady druhů obratlovců. Otázkou je, proč k takovému chování dochází.

Placená zóna

Jan Havlíček