Kamila Ženatá nabízí „příběhy z druhé strany“

Akademická malířka Kamila Ženatá je vedle své úspěšné umělecké dráhy také hostující členkou České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Aktivní imaginaci studovala v Praze u jungiánského terapeuta Pietera Middelkoopa. Je autorkou zcela výjimečného propojení arteterapie a skupinové terapie přímo ve výtvarném ateliéru. Jejími kurzy i tzv. povídacími skupinami (dlouhodobá skupinová terapie) doposud prošly stovky malujících klientů. V září 2014 sestavila Kamila Ženatá experimentální skupinu osmi žen, které v průběhu několika měsíců podstoupily sebepoznávací proces, během něhož popisovaly své dětství, mapovaly a znovuprožívaly systémy, v nichž byly vychovány, sdílely své příběhy, vyprávěly sny a malovaly. Výsledkem spolupráce je záznam proměny, autentické svědectví, které vyšlo z uzavřeného, „chráněného“ území do veřejného prostoru. Z jejich výpovědí Ženatá vytvořila znepokojivou site-specific instalaci Horizont událostí ve sklepních prostorách dnes již legendárního uměleckého centra Karlin Studios v Praze, kterou můžete navštívit ještě do 19. 7. Druhá část projektu bude pokračovat v brněnském Domě umění v roce 2016. Autentická svědectví o zkušenostech přímých účastníků terapie, kteří prošli jejím ateliérem, najdete i v knihách Kamily ŽeŽe Poslední z nich Obrazy z arteterapie - Příběhy z druhé strany obsahuje 32 skutečných příběhů i rozhovor s autorkou. Ta při sestavování knihy vychází ze zcela správného a ověřeného předpokladu, že nejlepší a nejvíce motivující a inspirací pro ty, kteří o terapii uvažují, obávají se jí či o ní přemýšlejí s despektem, jsou autentická svědectví těch, kterým terapie pomohla, kteří s její pomocí dokázali svůj život pochopit, či dokonce proměnit ve spokojenější. „Síla sdělení a možnost spoluprožívat během naslouchání či četby jsou impulzem, který má velký vliv,“ říká Ženatá. Čtenář se v knize setkává také s naprostou pokorou psychoterapeuta k životním příběhům svých klientů a k vnímání procesu terapie, jehož je průvodcem. Čtení autentických příběhů je zcela uchvacující a čte se doslova jedním dechem. Kniha je vhodná nejen pro budoucí klienty psychoterapie, ale také pro psychoterapeuty a pro všechny pracovníky pomáhajících profesí, kteří psychoterapii indikují či s jejími klienty pracují. I tato kniha, poslední z trilogie Arteterapie a sebezkušenost, vyšla v Nakladatelství Kolem. První dvě knihy jsou více konkrétní a zaměřují se na proces malování, práci v ateliéru, pravidla, zpracovávaná témata a imaginace.

Placená zóna

Gabriela Dymešová