Žena čtyřikrát jinak

Molton, M. D., Sikes, L. A.: Matka, Hetéra, Amazonka, Médium. Čtyři ženské archetypy, Portál 2015

Placená zóna

Helena Kučerová