Cluster headache: horší než migréna

Nesnesitelné, ostré, palčivé, pronikavé. Tak popisují pacienti bolesti určité části obličeje, zejména kolem očí, které se ještě zhorší, když si postižený lehne. Taková bolest hlavy se nazývá cluster headache nebo také erytroprozopalgie. Známá je i pod názvy Hortonův syndrom, histaminové bolesti hlavy, případně cyklická kefalea. Cyklická proto, že se toto záchvatovité onemocnění periodicky opakuje. Nejčastěji přichází uprostřed noci jako velmi intenzivní bolest uvnitř oka nebo jinde na obličeji a typicky bývá jednostranná. Může vyzařovat do hlavy, krku nebo ramen. Onemocnění se mnohem častěji vyskytuje u mužů než u žen, udává se poměr výskytu od 5 do 10:1 ve prospěch (či spíše v neprospěch) mužů.

Příčiny zahalené tajemstvím

Cluster headache patří mezi tzv. primární bolesti hlavy. Jejich vznik není podmíněn jiným onemocněním a nejsou ani příznakem další choroby. Patří tedy do stejné skupiny jako migréna a tenzní bolest hlavy. Pravá příčina problémů nebyla dosud odhalena, ale roli pravděpodobně hrají změny v malé části mozku - hypotalamu. Ten je zodpovědný za nastavení vnitřních hodin člověka. Tím lze vysvětlit fakt, že cluster headache většinou vzniká ve stejnou dobu a ve stejném ročním období. Průběh onemocnění je ale velmi individuální. Doba, během které se objevují bolestivé ataky, i období bez potíží se u každého pacienta liší. Nejčastějším obdobím záchvatů však bývá jaro a podzim.

Bolestivá ataka začíná znenadání, vrcholu dosahuje do 15 minut, trvat však může až tři hodiny a během 24 hodin se mohou ataky několikrát opakovat. Člověk je v tomto stavu neklidný, bolest ho nutí vstát, přeházet po místnosti. Drží si hlavu, někdy křičí, v krajním případě mohou bolesti vést až k sebevražedným pokusům. Po odeznění záchvatu je pacient vyčerpaný psychicky i fyzicky. Na rozdíl od migrény ale cluster headache neprovází nevolnost ani zvracení.

Placená zóna

(red)