ŘEČ TĚLA a partnerské vztahy

Obě tyto varianty podobnosti a proměn v partnerských vztazích se týkají toho, co psychologové nazývají „zrcadlením“ (mirroring). A to je téma nejen v kontextu vztahů partnerských, ale také přátelských nebo rodičovských. Zrcadlení je většinou proces nevědomý, ale k vlastnímu užitku se ho také můžeme naučit zvědomit a pracovat s ním.

Placená zóna

MONIKA STEHLÍKOVÁ