Stres nejlépe zaženeme humorem

Na newyorské Clarkson University byla provedena trojice výzkumů, jež sledovaly důležitost používání humoru ve stresových situacích. Ve všech byli účastníci požádáni, aby po určitou dobu pravidelně vyplňovali dotazníky zaměřené na míru prožívaného stresu, životní spokojenosti, sociální podpory a v neposlední řadě také využití humoru. Jednotlivé výzkumy se lišily v tom nejdůležitějším, tedy v samotných účastnících - jednou byli sledováni chronicky nemocní pacienti, podruhé vysokoškoláci a potřetí lidé spjatí s událostmi 11. září. Ti byli hodnoceni v několika měsících po známých útocích. Výsledky všech tří výzkumů dopadly velmi podobně: lidé, kteří během dne častěji používali humor, prožívali větší psychickou pohodu a nižší míru stresu. Takto fungoval především pozitivně laděný humor, tedy milý a neurážlivý, který potěší i vaše okolí. Takže až se budete příště nervovat, vzpomeňte si na sílu humoru a nebojte se zasmát či pobavit své blízké.

Placená zóna