Emoční stabilitu ovlivňují střeva

Možná zastáváte tradiční, ačkoli dnes pomalu ustupující přístup, že tělo a mysl spolu zas tolik společného nemají. Výzkum kalifornské doktorky Kirsten Tillisch a jejího týmu ovšem ukázal, že jedno bez druhého opravdu funguje jen těžko. 

Konkrétně se podařilo zjistit, že kognitivní procesy jsou do značné míry ovlivněny střevní mikroflórou! Vědci rozdělili čtyři desítky zdravých žen do dvou skupin podle toho, který typ střevních bakterií u nich převažoval. Magnetická rezonance a další metody zobrazení mozku odhalily, že mentální aktivita obou srovnávaných skupin žen se lišila. A to především ve spojení částí mozku, jež jsou zodpovědné za zpracování emocí. V konečném důsledku to znamená, že existuje spojitost mezi jistým typem střevní bakterie a náchylností k silnému prožívání emocí.

Podobné výzkumy byly už v předchozích letech provedeny na zvířatech, konkrétně myších a šimpanzích. I u nich se důležitost břišní oblasti ukázala a kupříkladu při vysoké míře stresu krátce po narození se proměnila i skladba střevní mikroflóry. Suma sumárum, rozličné funkce a spojení mozku jsou nakonec na zbytek těla napojeny nejspíše mnohem více, než si dosud uvědomujeme.

Použitý zdroj:
Tillisch, K. et al. (2017). Brain Structure and Response to Emotional Stimuli as Related to Gut Microbial Profiles in Healthy Women. Psychosomatic Medicine.

MOJMÍR SEDLÁČEK