Tři biologičtí rodiče? Žádný problém

Fenomén dárcovství vajíček může mít dalekosáhlejší důsledky, než si mnozí uvědomují.

Placená zóna

MOJMÍR SEDLÁČEK