Ryby s osobností

Pokud chceme mapovat osobnostní charakteristiky, nemusíme zůstávat jen u člověka. Výzkumy z posledních let totiž ukazují, že i v případě ryb můžeme sledovat unikátní projevy chování, které nasvědčují jedinečnosti každé z nich.

Tým z britské Exeterské univerzity totiž měsíc vystavoval hejna pavích oček nečekaným situacím a jednotlivé ryby na tytéž podněty reagovaly zcela odlišně: některé se bály a snažily se schovat, jiné se raději shlukovaly, a několik se jich dokonce odvážně vydávalo na průzkum. Tyto projevy chování byly napříč časem a situacemi podobné, lze tedy mluvit o určité osobnosti, která je každé rybce vlastní. To je v souladu s dalšími výzkumy, které kupříkladu odhalily sklony k přátelství. Ani psychiku zvířat tedy není radno podceňovat…

MOJMÍR SEDLÁČEK