Potřebujete se rozhodnout? Přemýšlejte v cizím jazyce

V Chicagu zkoumali, jak mohou cizí jazyky souviset s rozhodováním a morálkou.

Vědci představili účastníkům známý myšlenkový experiment s názvem Tramvajové dilema. O něm si více povíme jindy, pro tuto chvíli stačí vědět, že umožňuje jednoduchým způsobem nahlédnout do hodnotové orientace každého z nás. Problém byl účastníkům prezentován jak v jejich mateřském jazyce, tak v jazyce cizím, kterému rozuměli. Výsledkem byly mnohem racionálnější a utilitarističtější názory v případě, že účastníci o problému diskutovali v cizím jazyce. Je to vlastně logické – naše mateřská řeč pro nás obsahuje spoustu emočně zabarvených výrazů a obratů, k jinému jazyku však takový vztah nemáme; řešení problémů v cizích řečech nám proto umožňuje větší zapojení rozumu. Máte to také tak?

MOJMÍR SEDLÁČEK