Společenský kontakt pomáhá proti demenci

V pečovatelských domech je sice o starší lidi s demencí postaráno po fyzické stránce, s tou psychickou je to však horší.

Studie britské Exeterské univerzity zjistila, že ostrovní pečovatelské domy poskytují svým pacientům v průměru pouhé dvě minuty sociálních interakcí denně; personál navíc v těchto oblastech často ani není dostatečně proškolen. Univerzita proto ve spolupráci s několika neziskovými organizacemi vytvořila program, pomocí něhož zaměstnance dvaceti čtyř pečovatelských domů vyškolila tak, aby si dokázali představit, jaký život s demencí vlastně je. Ukázalo se, že už pouhých deset minut denně, kdy byli pacienti se zaměstnanci ve větším kontaktu, stačilo na to, aby byly obě skupiny výrazně spokojenější a šťastnější; tedy zaměstnanci se svou prací a pacienti s pobytem v domově. Vědci byli výsledkem potěšeni a mají v plánu online školení rozšiřovat stále dál. Pro nás se nyní alespoň ukazuje, že ačkoli může být práce s dementními lidmi vyčerpávající, stále se jedná o lidské bytosti s potřebou kontaktu. Na to bychom neměli zapomínat.


Použitý zdroj:

University of Exeter. (2018). Just 10 minutes of social interaction a day improves wellbeing in dementia care. ScienceDaily.

Mojmír Sedláček