Hluk může vést až k infarktu

Jedním z častých, i když přece jen přehlížených důsledků městského života je vystavení nadměrnému hluku.

Pokud si váš soused nahlas pouští metalovou hudbu, nejspíš se před agresivními tóny neschováte, tentokrát však máme na mysli spíše hluk dopravy z ulice. Tomu městský člověk neunikne celých dvacet čtyři hodin denně. Už dřívější výzkumy se shodly na tom, že nadměrný hluk může být obecně spojen se stresem, poruchami spánku či zhoršenými kognitivními výkony. Jenže podle výzkumníků z německé Mohuče tu negativní důsledky hluku zdaleka nekončí: zhoršená funkčnost cév, poruchy metabolismu, zvýšené riziko infarktu a dalších kardiovaskulárních obtíží… To vše může s přílišným hlukem souviset. Největší starosti dělá vědcům podle očekávání letecká doprava, ale také hluk v noci, jenž výrazně zvyšuje hladiny stresových hormonů. Jak vidno, život ve městě vedle řady výhod obnáší i na první pohled nepředvídatelná rizika...


Použitý zdroj:

Münzel, T. et al. (2018) Environmental Noise and the Cardiovascular System. Journal of the American College of Cardiology, 13, 71.

Mojmír Sedláček