Geny, zločin a trest

Objev variant genů, které mohou za určitých okolností zvýšit pravděpodobnost kriminálního chování svého nositele, se už někdy promítá i do rozsudků. Nastoluje to řadu otázek. Nakolik člověk zodpovídá za své jednání a nakolik je „ve vleku“ svých dědičných dispozic? A měla by být genetická dispozice k násilí brána jako polehčující okolnost?

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Psychologie dnes nebo v online archivu.

Jaroslav Petr