Když se začne věda zneužívat pro ideologické účely, je zle. Příklady z minulosti i současnosti nám ukazují, kam až může toto nebezpečné spojení zajít.

V poslední části našeho psychiatrického seriálu se podíváme mimo oblast samotné medicíny a zaměříme se na nešvary, jimž psychiatrický pohled na svět musel čelit ze strany těch nejvýše postavených. Nejednou totiž určovali podobu oboru právě politici a státníci. Příkladem může být v současnosti tolik kontroverzní téma změny pohlaví.

Erudovaní vědci se stále pohybují mezi dvěma názory – nutit lidi, aby se smířili se svým vrozeným pohlavím, nebo nechat rozhodnout psychiku a v některých případech pohlaví přeoperovat? V současnosti je trendem liberální rozšiřování standardů a normality, v rámci nichž dochází k většímu množství operativních změn pohlaví než kdy dřív. Podle některých názorů se přitom jedná nejčastěji o pacienty s poruchou osobnosti, kteří nejsou spokojeni se svým pohlavím jednoduše proto, že nebudou v životě spokojeni s ničím. Jak to přesně je, to zatím nevíme, avšak jedná se o jasný důkaz toho, že i zdánlivě exaktní medicína ustupuje společenské poptávce.


Placená zóna

Mojmír Sedláček