Festival Na hlavu


31. 1. – 3. 2. 2019 bude v Městské knihovně na pražském Mariánském náměstí probíhat již 3. ročník filmového festivalu Na hlavu. Pořádá ho Národní ústav duševního zdraví, přední české vědecko-klinické centrum v oblasti výzkumu duševního zdraví a onemocnění a neurověd. Festival si klade za cíl otevřít odborná témata úzce související s duševním zdravím či výzkumem mysli a mozku široké veřejnosti.


Prostřednictvím filmů doplněných přednáškami odborníků, semináři a dalším doprovodným programem přibližuje oblast psychologické a psychiatrické péče, spánku, sexuality, umění, drog, virtuální reality a mnoha jiného. Návštěvou festivalu přispíváte na destigmatizační aktivity, jež pomáhají zlepšovat kvalitu života lidí s duševním onemocněním.


Za organizací festivalu stojí tým z výzkumného programu Sociální psychiatrie, který je zaměřen na široké spektrum sociálně-vědního výzkumu v oblasti duševního zdraví a psychiatrické péče v ČR. Jedním z jeho témat je i výzkum stigmatizace lidí s duševním onemocněním a jejího snižování.


Vstupenky na jednotlivé akce jsou k dispozici na pokladně v Ústřední knihovně Městské knihovny v Praze nebo na jejích stránkách www.mlp.cz<http://www.mlp.cz>, rezervace rovněž na 222 113 425, www.festivalnahlavu.cz.


 


-red-