Medituj pro zdraví

Zatímco východní medicína, zejména ájurvéda, pracuje s nějakou formou meditace tisíce let, v západní medicíně je práce s lidským vědomím za účelem ovlivnění zdravotního stavu relativní novinkou. Ovšem užitečnou…


Klíčový byl rok 1843. Skotský lékař James Braid, pobývající roky v tehdy britské Indii, vydal svoji publikaci Neurypnologie o orientálních meditativních technikách a mesmerismu (hypnóze).  Cestu do široké lékařské a terapeutické praxe nakonec vydláždil hypnóze až francouzský psycholog Pierre Janet, když v roce 1889 dokončil svůj doktorát na Sorbonně právě na téma hypnózy. Carl Gustav Jung pak z meditativních technik přidal i to, co nazýval imaginacemi, které využíval primárně pro léčbu psychiky. Od padesátých let minulého století se hypnóza začala masově užívat u léčby bolestí a nepříjemných symptomů nemocí. Americký psycholog Milton Erickson ji používal třeba pro potlačení bolestí při porodu nebo u pacientů v terminálním stadiu rakoviny.


Móda meditace


Finální a úplný rozmach meditace v západní medicíně však nastal až díky profesoru Jonu Kabatovi-Zinnovi z University of Massachusetts Medical School. Ten se po dokončení doktorátu z molekulární biologie setkal se zenovým mistrem Philipem Kapleauem a následně i dalšími buddhistickými učiteli, u kterých studoval meditaci. V roce 1979 pak založil na své univerzitě Kliniku redukce stresu, kde se začal naplno věnovat sekularizaci původně buddhistických forem meditace. Kabat-Zinn se zabýval nejen redukcí bolesti (jako hypnóza), ale především úlevou od stresu a jeho somatických projevů, které světu podrobně odhalil a objasnil v Praze vystudovaný lékař Hans Selye již v roce 1936.


Největší vlnu rozšíření meditace v medicíně však přineslo až toto století, kdy díky funkční magnetické rezonanci, moderním metodám molekulární biologie i lepšímu porozumění procesům v mozku už dokážeme velice přesně říct, co vlastně meditace s lidským tělem dělá, a většinou i to, jak přesně meditace v těle fungují. Nástup meditace byl v posledních padesáti letech tak razantní, že když Dahl, Lutz a Davidson v roce 2015 publikovali v časopise Trends in Cognitive Sciences svoji přehledovou studii o meditačních technikách, byla pětina meditačních technik již čistě klinických.


Placená zóna

Martin Zikmund