Potvrzeno – bolest vnímáme různě

Bolest vnímáme rozdílně a to, co jednoho bolí, nemusí jiný skoro vnímat.


Způsob, jak vnímáme bolest, je skutečně individuální a rozhodně bychom se měli vyvarovat odsuzování lidí, kteří jsou ve srovnání s jinými „citlivky“. Teprve skutečné pochopení toho faktu umožnilo zásadní průlom v terapii a tlumení bolesti v medicíně. Ještě v 50. letech 20. století se věřilo, že bolest je něco čistě fyzického. Teprve jistý William K. Livingstone přišel s myšlenkou, že bolest má jak fyzickou, měřitelnou složku, tak složku psychickou. Když člověk tvrdí, že ho něco bolí, musíme mu věřit.


Do praxe se dostává pochopení individuálního vnímání bolesti někdy dokonce ještě dnes s obtížemi. A terapie bolesti naráží na limity dané tím, že se bolest nedá objektivně měřit. Co když bude člověk lhát? Co když na tom bude natolik špatně, že nebude schopen mluvit? Možnost zaznamenat míru bolesti by se lékařům velmi hodila. Proto už probíhají různé výzkumy využívající EEG záznam elektrické aktivity mozku. A výsledky jsou natolik zajímavé, že se dokonce několik firem pustilo do vývoje zařízení, které umožní odhadovat práh bolesti v klinických podmínkách.


Zdroj: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/7-billion-brains/201903/how-much-pain-do-you-feel


-red-