Odpouštět je zdravé

Čím víc člověk dokáže odpouštět, tím je zdravější.

Tvrdí to vědci po vyhodnocení 128 studií s celkem 58 000 účastníky. Americko-asijský tým, který vedli Yu-Rim Lee a Robert Enright, hledal především souvislosti mezi naší schopností skutečně odpustit to, co vnímáme jako křivdu, a měřitelnými tělesnými biomarkery, jako jsou třeba stresové hormony. Schopnost odpouštět má podle nich pozitivní vliv v první řadě na zdraví srdce. Po psychologické intervenci, která napomohla odpuštění, se například zřetelně zlepšilo prokrvení srdce. „Usmířit se s člověkem, který se dopustil bezpráví, přispělo k normální srdeční funkci a pomohlo zamezit široké paletě potíží od píchání na hrudi až po náhlou srdeční zástavu,“ píší vědci. Odpuštění je prospěšné i u komplexních onemocnění, jako je fibromyalgie. Vliv odpuštění na zdraví nesouvisí s věkem (nejmladšímu účastníkovi bylo 12, nejstaršímu 106 let). Žádnou souvislost nemá ani pohlaví, vzdělání, povolání a další demografické vlastnosti. Čím lépe dokážeme odpouštět, tím jsme zdravější. Nicméně odpouštění nefunguje, když se snažíme odpustit z donucení. To přináší víc stresu než úlevy a k pocitu křivdy se může přidat i stejně zhoubný pocit viny, že nedokážeme z hloubi duše odpustit, anebo zlost, že bychom měli poté, co nám bylo ukřivděno, ještě ustoupit. Pomáhá spíš dlouhodobá terapeutická práce, kontinuální učení se umění odpouštět.

-red-