Forum

Změněné stavy vědomí ve 21. století


18.–19. 10. 2019, klášter sv. Anežky. Látky a techniky navozující změněné stavy vědomí provází lidstvo od nepaměti. V minulosti byly nedílnou součástí významných přechodových rituálů napříč kulturami po celém světě a využívány nejen za účelem léčení či dosažení náboženské zkušenosti, ale i k hledání odpovědí na základní otázky o povaze lidské existence. Jak se jejich postavení proměnilo, jaké je dnes, ve fl uidní společnosti 21. století, a jaké by mělo být? První ročník dvoudenního Česko-slovenského psychedelického fóra se zaměří nejen na poznatky z oblasti odborného výzkumu psychedelik a jejich využití v péči o duševní zdraví, ale vyzdvihne i otázku potenciálu vědomé zkušenosti v širším kontextu. Jak na změněné stavy vědomí nahlíží psychologie a psychiatrie, náboženství, umění či legislativa? Jaká je role šamanismu? Co dělá s vědomím meditace, virtuální realita a další techniky? Posláním konference je vytvořit prostor pro inovativní diskuze a mezioborovou spolupráci za cílem pozitivní změny v přístupu k duševnímu zdraví a dalším výzvám současnosti. Cílem je také utváření terapeutického, legislativního a kulturního kontextu směřujícího ke smysluplnému využití potenciálu psychedelik a změněných stavů vědomí.
www.psychedelickeforum.cz


Filmový dokument

Robert Ressler: Muž, co žije s monstry

Temnou stránkou člověka se zabýval profilovač FBI Robert Ressler, jemuž je věnován dokument o profilování sériových vrahů. Je to profil profilovače a přehled kariéry muže, který revolučním způsobem změnil způsob pátrání po sériových vrazích. Robert Ressler stanul tváří v tvář některým nejhrůznějším vrahům v dějinách. Jako profi lovač a průkopník termínu „sériový vrah“ strávil Ressler 20 let vytvářením psychologických profilů vrahů pro FBI. V dokumentu se mimo jiné dozvíte o jeho úloze při stíhání šesti sériových vrahů včetně Johna Wayna Gacyho, Teda Bundyho a Jeffreyho Dahmera. Ressler strávil nesčetné hodiny zkoumáním mysli lidí, kteří zabíjeli. V ambiciózním projektu s Johnem Douglasem koncem sedmdesátých let vedl rozhovory se sériovými vrahy a hledal souvislost mezi jejich životem a vraždami. Celkem proběhly rozhovory s 36 vrahy a z dat, která výzkumníci získali, vytvořili základ své teorie organizovaných a disorganizovaných vrahů. Výborná sonda do světa kriminalistiky, kterou byste neměli minout.
The Man Who Lives with Monsters: Robert Ressler, USA, 2002, 50 minut


Aplikace

Aplikace První psychická pomoc od pracovní skupiny Sekce psychologie krizí, katastrof a traumatu při Českomoravské psychologické společnosti a správce národní domény CZ.NIC funguje jako návod psychologické první pomoci. Appka nabízí rady a postupy, jak pomoct člověku v těžké životní situaci.

Aplikaci mohou využít členové bezpečnostních sborů a neziskových organizací i laická veřejnost. Jde o soubor jednoduchých postupů, které zasaženého člověka stabilizují tak, aby se jeho situace nezhoršovala. Appka tak shrnuje, jak lidé reagují na stres a jejich obranné mechanismy, jaké by měly být první kroky při pomoci či to, jak mohou například záchranáři pomoci sami sobě, dostanou-li se při práci do obtížné situace.

V aplikaci najdou uživatelé kromě návodů, jak postupovat, také tipy, jak pracovat se specifickými skupinami osob, jako jsou lidé se zrakovým, sluchovým či pohybovým postižením nebo kulturně odlišné skupiny. Vedle rad, jak takovým lidem pomoci, se mohou uživatelé v appce dočíst i to, co naopak nedělat.

Aplikace je zdarma. Zatím je k dispozici pouze pro Android.

Kateřina Rodná

Mgr. Kateřina Rodná (1974) je psycholožka a psychoterapeutka, věnuje se individuální a rodinné terapii a poradenství. www.dobryzivot.com