Muži, ženy a mozek

Mužský a ženský mozek opravdu pracuje odlišně. Nový výzkum z University of Alberta v Kanadě ukázal, že muži a ženy při řešení stejných úkolů zapojují každý jiné části mozku.

Studie zahrnovala dobrovolníky, kteří plnili paměťové, verbální, vizuální, prostorové a také jednoduché motorické úkoly, zatímco jejich mozková aktivita byla monitorována prostřednictvím funkční magnetické rezonance (fMRI). Někdy muži a ženy řešili stejné úkoly, ale snímky jejich mozků zobrazovaly aktivitu naprosto jiných center, která byla při řešení úkolů zapojena. Někdy se naopak ukázalo, že zadání byla rozdílná, ale přitom byla zaznamenána aktivita stejných center u mužů i u žen. „Je obecně známo, že mezi muži a ženami existují rozdíly, ale zjištění, že ženy a muži aktivují při stejných činnostech odlišná centra v mozku, má velký význam pro klinickou praxi“, říká Dr. Peter Silverstone, autor studie.

Výzkumu se zúčastnilo 33 zdravých dobrovolníků, kteří preferovali používání pravé ruky. Z toho bylo 23 mužů a 10 žen. Autor studie uznává, že se jedná o malou skupinu respondentů, ale přesto věří, že zjištění budou v budoucnu přínosem zejména v léčbě a v individualizovaném přístupu k pacientům. Četnost výskytu mnoha vážných duševních onemocnění se totiž liší podle pohlaví.

www.sciencedaily.com/releases/2005/12/051201165615.htm

-red-