Má lepek vliv na úzkost?

Vztah mezi zánětlivým procesem v těle a psychickými potížemi už je v hledáčku vědců delší dobu.

Vedl ke zkoumání vztahu vlivu autoimunitních onemocnění na úzkost a depresi. Může mít autoimunitní onemocnění vliv na úzkost i bez existujícího zánětu? V nedávném výzkumu, kterého se účastnilo 3717 dětí, se mimo jiné zjišťovala přítomnost protilátek (TTG), kterými tělo bojuje doslova samo proti sobě v reakci na lepek. A ukázala se zajímavá souvislost – děti, které měly pozitivní nález (na přítomnost protilátek), aniž by zároveň měly příznaky celiakie, byly úzkostnější. Větší výskyt psychických problémů u dětí s celiakií je popsán, často se vysvětluje jako důsledek zdravotních obtíží spojených s nemocí a psychické zátěže, která plyne z vědomí, že jsou doživotně nemocné. Tyto děti ale nijak netrpěly, celiakie u nich nepropukla, takže nemocí se úzkostné ladění vysvětlit nedá. Jaký je přesný mechanismus mezi autoimunitní reakcí na lepek a úzkostí, autoři zatím nevědí. Vyloučili ale vztah mezi úzkostí a genem zodpovědným za celiakii – děti, které sice jsou nositeli genu, ale zároveň nemají na lepek žádnou reakci, větší sklony k úzkosti nemají. Zároveň varují rodiče před případnými neuváženými změnami jídelníčku dětí. Než začnou radikálně měnit dietu, je dobré navštívit lékaře a zjistit, jestli má jejich dítě opravdu alergickou reakci na lepek nebo ne.

-red-